preskoči na sadržaj
Natječaj

Odluka o načinu procjene kandidata Vijest ima dokument u privitku

Odluka o načinu procjene, odnosno testiranja, kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen 6. listopada 2021. nalazi se u prilogu

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 10. 2021. 09:12

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19,64/20.)., članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Gruda ,  Gruda  te članaka 6. 7. 8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Gruda,  20215 Gruda , Gruda 65 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Gruda  objavljuje:

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj/ica francuskog jezika  – 1 izvršitelj/ica, 20 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodnog dopusta

- učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodnog dopusta

- učitelj/ica fizike  - 1 izvršitelj/ica, 16 sati tjedno,  na neodređeno vrijeme

- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku- 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

-učitelj/ica informatike- 1 izvršitelj/ica, 40 tjedno, na neodređeno vrijeme

-učitelj/ica njemačkog jezika- 1 izvršitelj/ica , 20 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s bolovanja

-učitelj/ica tehničke kulture- 1 izvršitelj/ica, 16 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s bolovanja

-učitelj/ica matematike, 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodnog dopusta

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.
Uvjeti:

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 6. 10. 2021. 07:59

Natječaj

NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

 

KLASA: 112-01/21-02/01
URBROJ: 2117/1-33-21-1

Gruda, 26. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18., 98/19., 64/20.) te članka 58. Statuta Osnovne škole Gruda Školski odbor Osnovne škole Gruda raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja škole

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 25. 5. 2021. 18:12

Natječaj

NATJEČAJ

Osnovna škola Gruda

KLASA: 112-01/21-02/02

URBROJ: 2117/01-33-21-01

Gruda,  24. svibnja   2021.g.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19,64/20.)., članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Gruda ,  Gruda  te članaka 6. 7. 8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Gruda,  20215 Gruda , Gruda 65 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Gruda  objavljuje:

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

učitelj/ica matematike  – 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno, određeno radno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodnog dopusta

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.

Uvjeti:

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 5. 2021. 07:08

Odluka o načinu procjene kandidata Vijest ima dokument u privitku

Odluka o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj objavljen dana 17. studenoga se nalazi u prilogu. Poziv na testiranje će se uputiti na e-mail kandidatu.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 7. 12. 2020. 12:31

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19,64/20.)., članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Gruda , Gruda te članaka 6. 7. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Gruda, 20215 Gruda , Gruda 65 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Gruda objavljuje:

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica, 18 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme

- učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno, određeno radno vrijeme -

do povratka zaposlenice s porodnog dopusta

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.
Uvjeti:

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 11. 2020. 12:25

Odluka o načinu procjene kandidata Vijest ima dokument u privitku

Odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj pročitajte u priloženom dokumentu.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 26. 10. 2020. 11:51

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19,64/20.)., članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Gruda ,  Gruda  te članaka 6. 7. 8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Gruda,  20215 Gruda , Gruda 65 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Gruda  objavljuje:

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj/ica fizike – 1 izvršitelj/ica, 16 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme

- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku- 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno , određeno radno vrijeme

- stručni suradnik socijalni/a pedagog/inja- 1 izvršitelj/ica, 20 sati tjedno, određeno radno vrijeme

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.

Uvjeti:

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 10. 2020. 11:48
 


e-Dnevnik

U svim odjelima matične škole i područnih školaenlightened                                                                                                                  

preskoči na navigaciju