2020-01-07 10:01:51

ZAHVALNICA

Poštovani roditelji,

Caritas župe sv. Ante Knin nam se zahvaljuje na vrijednom daru (cca 50 pak hrane i higijenskih potrepština) kojima smo im osigurali obiteljske pakete za siromašne (Zahvalnica u prilogu). Darivanje je djelo ljubavi.

Hvala svima na sudjelovanju u humanitarnoj akciji heart


Osnovna škola Gruda