2020-01-14 13:26:27

OBAVIJEST o upisu u I. razred školske godine 2020./2021.

Mole se roditelji/skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. da pripreme potrebnu dokumentaciju :

1.Presliku osobne iskaznice djeteta ukoliko je ima ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s kojim dijete stanuje, odnosno odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu (dokument na kojem je vidljiv OIB djeteta)

2.Ispunjeni obrazac „Zahtjev za uvrštavanje djece školskih obveznika“ koji se nalazi na www.udu-dnz.hr ili na službenim stranicama škole,

3.Ispunjen obrazac „Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika“ koji se nalazi na stanici www.udu-dnz.hr ili na službenim stranicama škole, (samo u slučajevima za djecu koja do 31. ožujka 2020. nemaju navršenih šest godina života, ali koja do 31. prosinca 2020. godine navršavaju šest godina života-prijevremeni upis)

Ukoliko postoji medicinska dokumentacija o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja podnijeti školi, kako bi stručno povjerenstvo škole postupilo u najboljem interesu djeteta.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u OŠ Gruda u ured stručno-razvojnoj službi socijalnom pedagogu u sobu broj 16, jedan od sljedećih dana:

24.siječnja 2020. (petak) od 8.00 do 15.00.

27. siječnja 2020. (ponedjeljak) od 13.00 do 17.00.

Ukoliko Vam ponuđeni termini ne odgovaraju ili imate dodatna pitanja, molim Vas kontaktirati 020/693-796 svaki radni dan od 8.00 do 13.00.

NAPOMENA:

U 1. razred školske godine 2020./2021. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije upisat će se djeca koja imaju prebivalište, odnosno prijavljeno boravište na području koje pripada pojedinoj osnovnoj školi i to:

1. djeca koja do 01. travnja 2020. godine imaju navršenih šest godina života,

2. djeca koja do 31. ožujka 2020. godine nemaju navršenih šest godine života, ali koja do 31. prosinca 2020. navršavaju šest godina, ako to , na zahtjev roditelja ili skrbnika i na prijedlog stručnog povjerenstva, odobri Ured državne uprave.

3. djeca kojim je školska godina 2019./2020. rješenjem Ureda državne uprave odgodila upis u prvi razred osnovne škole.

                                                                       Stručno-razvojna služba


Osnovna škola Gruda