2021-04-09 11:12:40

Nastava po Modelu B - od 12. travnja
Sukladno preporuci Stožera Civilne zaštite DNŽ nastava u OŠ Gruda od 12. travnja 2021. godine održavat će se po Modelu B, To znači da će svi učenici od I. do IV. razreda nastavu pratiti u školi (od 8 do 11.30, a petkom do 10.55), a učenici od V. do VIII. razreda će biti podijeljeni na dvije skupine, jedna skupina nastavu će pratiti u školi, druga skupina nastavu će pratiti na daljinu (od 8 do 12.30). Skupine se izmjenjuju u turnusima u trajanju od jedan tjedan. Više o tome u Odluci (u prilogu).
Prijevoz učenika će biti organiziran kao i ranije.

Osnovna škola Gruda