2021-05-23 06:48:15

Objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Dragi osmaši,

izvješćujemo vas da je u Narodnim novinama, broj 55/2021., objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Sastavni dio Odluke je Struktura razrednih odjela i broja učenika po programima za svaku županiju.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. i Struktura upisa mogu se preuzeti na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html


Osnovna škola Gruda