preskoči na sadržaj
Školski odbor

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Gruda su:

1. Dajana Glavić, predsjednica

2. Mihaela Smišljan

3. Frano Šmanjak

4. Ana Stanoš

5. Mario Magud

6. Antonia Rusković Radonić

7. Adrian Bokarica

 

Priloženi dokumenti:
Skolski odbor 2017.g.pdf
Poziv na konstituirajucu sjednicu Skolskog odbora.pdf
Odluka sa konstituirajuce sjednice 8.svibnja 2017..pdf
Poziv na 2. sjednicu SO.pdf
Odluka s 2. sjednice Skolskog odbora - 27.lipnja 2017..pdf
Poziv na 3. sjednicu SO.pdf
Odluka s 3. sjednice Skolskog odbora - 26.srpnja 2017..pdf
Poziv na 4. sjednicu SO.pdf
Odluka s 4. sjednice Skolskog odbora - 14.rujna 2017..pdf
Poziv na 5. sjednicu SO.pdf
Odluka s 5. sjednice Skolskog odbora - 28.rujna 2017..pdf
Poziv na 6. sjednicu SO.pdf
Odluka s 6. sjednice Skolskog odbora - 15.studenoga 2017..pdf
Poziv na 7. sjednicu SO.pdf
Odluka s 7. sjednice Skolskog odbora -6.prosinca 2017..pdf
Poziv na 8. sjednicu SO.pdf
Odluka s 8. sjednice SO.pdf
Poziv na 9. sjednicu SO.pdf
Odluka s 9. sjednice SO.pdf
Poziv na 10. sjednicu SO.pdf
Odluka s 10. sjednice SO.pdf
Poziv na 11. sjednicu SO.pdf
Odluka s 11. sjednice SO.pdf
Poziv na 12. sjednicu SO.pdf
Odluka s 12. sjednice SO.pdf
Poziv na 13. sjednicu SO.pdf
Odluka s 13. sjednice SO.pdf
Poziv na 14. sjednicu SO.pdf
Odluka s 14. sjednice SO.pdf
Poziv na 15. sjednicu SO.pdf
Odluka s 15. sjednice SO.pdf
Poziv na 16. sjednicu SO.pdf
Odluka s 16. sjednice SO.pdf
Poziv na 17. sjednicu SO.pdf
Odluka s 17. sjednice SO.pdf
Poziv na 18. sjednicu SO 30.1.2019..pdf
Odluka s 18. sjednice SO.pdf
Poziv na 19. sjednicu SO 28.veljace 2019..pdf
Odluka s 19. sjednice SO.pdf
Poziv na 20. sjednicu SO 10 .travnja 2019..pdf
Odluka s 20. sjednice SO.pdf
Poziv na 21. sjednicu SO 3.svibnja 2019.pdf
Odluka s 21 sjednice SO.pdf
Poziv na 22. sjednicu SO.pdf
Odluka s 22 sjednice SO.pdf
Poziv na 23. sjednicu SO.pdf
Odluka s 23. sjednice SO.pdf
Poziv na 24. sjednicu SO.pdf
Odluka s 24. sjednice SO.pdf
Poziv na 25.sjednicu SO.pdf
Odluka s 25. sjednice SO.pdf
Poziv na 26.sjednicu SO.pdf
Odluka s 26. sjednice SO.pdf

e-Dnevnik

U svim odjelima matične škole i područnih školaenlightened                                                                                                                  

preskoči na navigaciju