preskoči na sadržaj

ORGANIZACIJA RADA

 2017./2018.

Ukupno učenika u OŠ Gruda:   286

od toga:

od.1.do 4.razreda- 144 učenika

od 5.do 8.razreda - 142 učenika

   Ukupno odjela u OŠ Gruda: 20

                  od toga:

         od.1.do 4.razreda: 12
         od.5.do 8.razreda: 8

 

______________________________________

 

 

Ravnateljica škole: Zdenka Pivčić, prof., tel. 020/791-120

Zamjenica ravnateljice:Maja Bušković,dipl.uč.RN

Pedagog škole: Ana Veselić, prof., tel. 020/791-442

Socijalni pedagog: Ana Ljubić Arbanasin, mag.soc.ped. tel. 020/693-796

Voditelj smjene i satničar: Helena Karlić-Mujo, prof.

Knjižničar škole: Jelena Letunić, tel. 020/791030

Tajnica škole: Marijana Bendiš, tel. 020/791-012

Računovođa škole: Dubravka Rilović, tel. 020/791-520




e-Dnevnik

U svim odjelima matične škole i područnih školaenlightened                                                                                                                  


 

Prvu školu u Hrvatskoj osnovali su benediktinci u Rižinicama pored Solina, u 9. st. za vladavine kneza Trpimira.





preskoči na navigaciju